Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 21.05.2018 13:54:32 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  ŽEROTÍN

 

  

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání

 

v Základní škole a mateřské škole Žerotín

 

pro školní rok 2018 – 19.

 

 

01/18

 

04/18

 

06/18

 

07/18

 

03/18

 

05/18

 

10/18

 

08/18

 

09/18

 

02/18

 

11/18

 

 

Přineste prosím do mateřské školy co nejdříve vyplněnou „Přihlášku dítěte“ (žlutý tiskopis).

 

V Žerotíně 18.5. 2018

 

 

 

 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Žerotín oznamuje, že

  

 ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY 

 proběhne

 

 

v pondělí 14.5. 2018 od 9.30 do 11.00

 

Co s sebou k zápisu?

 

- vyplněnou žádost o přijetí (k vyzvednutí v MŠ, nebo

ke stažení na www.skolkazerotin.wbs.cz)

- průkaz totožnosti žadatele

- rodný list dítěte

- očkovací průkaz dítěte

 

 

 

 

 

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ se provádí každoročně, v termínu od 2.5. do 16.5.  na další školní rok. Konání zápisu se vyhlašuje rozhlasem OÚ Žerotín, písemné oznámení je vyvěšeno v mateřské škole, na vstupu do školy,  prodejny potravin a na vývěsce v obci Strukov. Termín zápisu je vyvěšen na webových stránkách školy.  Zápis provádí vedoucí učitelka dle § 34 odstavec 4, §165 odstavec 2 písmeno b) a §183 odstavec 1 zákona č. 561/2004 sb. o středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem předškolním, základním, č. 500/2004.  Děti se přijímají zpravidla ve věku od tří do šesti let.

Od 1.9. 2017 je povinné předškolní vzdělávání – § 34 Školského zákona.

Kapacita : 25 dětí

 

 

Kriteria přijetí:

  1. Děti poslední rok před vstupem do základní školy (povinné předškolní vzdělávání) a děti s OŠD s trvalým pobytem v určeném spádovém obvodu ZŠ a MŠ Žerotín.
  2. Děti, které dovrší k 31.8. 2018 věku 4 let s trvalým pobytem v určeném obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  3. Děti, které dovrší k 31.8. 2018 věku 3let s trvalým pobytem v určeném obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  4. Ostatní děti s trvalým pobytem ve školském obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).
  5. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ a MŠ Žerotín (podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, do naplnění kapacity).

 

 

 

Zápis do MŠ na školní rok 2018 / 2019 proběhne 14.5. 2018

od 9:30 do 11:00 hodin.

Co s sebou k zápisu?

- vyplněnou žádost k přijetí (vyzvedněte si v MŠ, nebo stáhněte na tomto odkaze)

    http://skolkazerotin.wbs.cz/zadost_o_prijeti_ditete_k_predskolnimu_vzdelavani.pdf

- průkaz totožnosti žadatele

- rodný list dítěte

- očkovací průkaz dítěte

 

 

TOPlist